Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
MẶT TRẬN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG ĐÔNG BA, CÁN BỘ CỐT CÁN TỔ 12 DÂN PHỐ CÙNG THAM GIA HỖ TRỢ VỚI NHÓM THIỆN NGUYỆN THƯỢNG TỨ LÀM 300 XUẤT CƠM HỖ TRỢ CHO BÀ CON KHÓ KHĂN
Ngày cập nhật 14/05/2024

 Sáng nay 13/5/2024 Mặt trận và các đoàn thể phường Đông Ba, cán bộ cốt cán tổ dân phố 12 cùng tham gia hỗ trợ với Nhóm thiện nguyện Thượng Tứ làm 300 xuất cơm hỗ trợ cho bà con khó khăn với tổng kinh phí là 6.000.000đ.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 57.185
Truy câp hiện tại 28