Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
THÔNG BÁO CÁC CƠ SỞ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐIỀU KIỆN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
Ngày cập nhật 12/12/2022

Thực hiện Công văn số 6736/CATP-QLHC ngày 30/11/2022 của Công an thành phố Huế về việc thông báo danh sách các cơ sở bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động, ngừng hoạt động, yêu cầu ngừng hoạt động; UBND phường Đông Ba công khai danh sách các cơ sở sau để nhân dân giám sát việc chấp hành của cơ sở.

STT

TÊN CƠ SỞ

ĐỊA CHỈ

NGÀNH NGHỀ

BIỆN PHÁP ÁP DỤNG

NGÀY

1

Karaoke Quỳnh Hương

12 Kiệt 24 Lê Thánh Tôn,

 

Karaoke

Đình chỉ hoạt động

Quyết định số 5795/QĐĐC-CQTP ngày 21/10/2022

2

Karaoke Sắc Màu 1

10 Kiệt 24 Lê Thánh Tôn,

 

Karaoke

Dừng hoạt động

 

3

Karaoke I Sing

01 Kiệt 24 Lê Thánh Tôn,

 

Karaoke

Dừng hoạt động

 

Thực hiện Công văn số 6736/CATP-QLHC ngày 30/11/2022 của Công an thành phố Huế về việc thông báo danh sách các cơ sở bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động, ngừng hoạt động, yêu cầu ngừng hoạt động; UBND phường Đông Ba công khai danh sách các cơ sở sau để nhân dân giám sát việc chấp hành của cơ sở.

STT

TÊN CƠ SỞ

ĐỊA CHỈ

NGÀNH NGHỀ

BIỆN PHÁP ÁP DỤNG

NGÀY

1

Karaoke Quỳnh Hương

12 Kiệt 24 Lê Thánh Tôn,

 

Karaoke

Đình chỉ hoạt động

Quyết định số 5795/QĐĐC-CQTP ngày 21/10/2022

2

Karaoke Sắc Màu 1

10 Kiệt 24 Lê Thánh Tôn,

 

Karaoke

Dừng hoạt động

 

3

Karaoke I Sing

01 Kiệt 24 Lê Thánh Tôn,

 

Karaoke

Dừng hoạt động

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 57.185
Truy câp hiện tại 25