Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Thông báo tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ viết tin, bài và giao ban quý III/2014 Trang thông tin điện tử cấp Phường, Xã
Ngày cập nhật 06/08/2014

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị triển khai Trang thông tin điện tử (TTĐT), đáp ứng kịp thời nhu cầu hoạt động của các đơn vị, qua đó nâng cao chất lượng các Trang TTĐT cấp Phường, Xã. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ viết tin, bài và tổ chức giao ban quý III/2014 các Trang TTĐT cấp Phường, Xã. Cụ thể như sau:

1. Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ viết tin, bài:
Thành phần: Ban biên tập các Trang TTĐT.
Thời gian: 8h30 ngày 30/8/2014 (01 buổi sáng thứ 7).
Địa điểm: Hội trường Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, 36 Phạm Văn Đồng, TP.Huế.
Đề nghị các đơn vị lập danh sách tham gia tập huấn (bản mềm) gửi về Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông qua đồng chí Lê Quang Phúc (Điện thoại: 0973551665; Email: lqphuc@hue.gov.vn) trước ngày 23/8/2014.
2. Giao ban quý III/2014 các Trang TTĐT cấp Phường, Xã:
Thành phần: Lãnh đạo và Trưởng Ban biên tập các Trang TTĐT.
Thời gian: 14h00 ngày 30/8/2014.
Địa điểm: UBND phường Thủy Biều, TP.Huế.
(Sẽ có giấy mời cụ thể sau)
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông kính thông báo và kính mời./.
Trung tâm CNTT&TT
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 57.185
Truy câp hiện tại 214