Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
UBND tỉnh Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật 18/12/2020

Ngày 09 tháng 12  năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Theo quyết định này có 451 danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh, 28 danh mục thủ tục hành chính cấp huyện và 7 danh mục thủ tục hành chính cấp xã thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh.

TT

CẤP XÃ

 

 

LĨNH VỰC HỘ TỊCH

 

1

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

X

 

LĨNH VỰC CHỨNG THỰC

 

2

Cấp bản sao từ sổ gốc

X

 

LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 

3

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

X

4

Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường

X

5

Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

X

6

Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết

X

7

Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

X

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 57.185
Truy câp hiện tại 28