Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Từ 07/9/2014 áp dụng mức thu phí mới về sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường, bến, bãi, mặt nước
Ngày cập nhật 04/09/2014

Từ 07/9/2014 áp dụng mức thu phí mới về sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường, bến, bãi, mặt nước

     Theo Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND vừa được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trường Lưu ký ban hành các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi có nhu cầu sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường, bến, bãi, mặt nước (hồ, ao, sông, kênh, rạch…) vào mục đích đi lại, sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch và quy định của Nhà nước về quản lý hè đường, lòng đường, lề đường, bến, bãi, mặt nước thì phải nộp phí, với mức thu phí được quy định như sau:

                                                                                          Phí sử dụng một phần hè đường, lòng đường, lề đường không vào mục đích giao thông:

 

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu phí

1

Sử dụng một phần hè đường, lề đường vào mục đích trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng để phục vụ thi công công trình của hộ gia đình (thời gian sử dụng từ 22 giờ đêm ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau)

-

Đường phố loại 1

Đồng/m2/ngày

1.800

-

Đường phố loại 2

Đồng/m2/ngày

1.600

-

Đường phố loại 3

Đồng/m2/ngày

1.400

-

Đường phố loại 4

Đồng/m2/ngày

1.200

-

Đường phố loại 5

Đồng/m2/ngày

1.000

2

Sử dụng một phần hè đường, lòng đường, lề đường vào mục đích trông giữ xe đạp, xe máy không được gây mất trật tự, an toàn giao thông

-

Đường phố loại 1

Đồng/m2/ngày

1.400

-

Đường phố loại 2

Đồng/m2/ngày

1.300

-

Đường phố loại 3

Đồng/m2/ngày

1.200

-

Đường phố loại 4

Đồng/m2/ngày

1.100

-

Đường phố loại 5

Đồng/m2/ngày

1.000

3

Sử dụng một phần hè đường, lòng đường, lề đường với mục đích trông giữ xe ô tô không thường xuyên (tối đa không quá 02 giờ/lượt) không được gây mất trật tự, an toàn giao thông

-

Xe taxi

Đồng/lượt

5.000

-

Xe ô tô dưới 16 chỗ ngồi

Đồng/lượt

8.000

-

Xe ô tô từ 16 chỗ ngồi trở lên

Đồng/lượt

10.000

 

     Quy định phân loại đường phố được áp dụng theo Bảng giá đất được công bố theo quy định của Luật Đất đai.

     Trường hợp các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường để trông giữ xe máy, xe đạp với thời gian không liên tục của ngày (chỉ sử dụng 1 buổi: ban ngày hoặc ban đêm) thì chỉ tính 50% mức thu phí theo quy định đối với từng loại đường.

     Trường hợp các tổ chức có nhu cầu sử dụng toàn bộ kết cấu hạ tầng đường bộ (bao gồm hè đường, lòng đường, lề đường) của 1 đoạn đường cụ thể, thời gian cụ thể được cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng với mục đích tổ chức hội chợ, triển lãm, lễ hội,... thì mức phí tối đa bằng 300% mức thu trên.

                                                                                                                    Phí sử dụng bến, bãi, mặt nước:

 

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu phí

1

Sử dụng bến, bãi với mục đích đậu, đỗ xe ô tô, tập kết vật liệu, sản xuất kinh doanh

Đồng/m2/tháng

4.000

2

Sử dụng bến, bãi với mục đích neo đậu tàu, thuyền du lịch, đò ngang

Đồng/phương tiện/lượt

5.000

Đồng/phương tiện/tháng

50.000

3

Sử dụng mặt nước với mục đích kinh doanh du lịch, dịch vụ

Đồng/m2/tháng

2.000

 

     Không áp dụng đối với các địa điểm đã quy định theo Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe ô tô trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 55/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng bến thuyền du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

     Các trường hợp không thu phí:

     Không thu phí sử dụng hè phố, lòng đường đối với việc cấp phép cho sử dụng tạm thời để tổ chức việc cưới, việc tang; các hộ gia đình có nhu cầu để xe ô tô, xe máy, xe đạp tự quản tại hè đường trước mặt nhà.

     Không thu phí sử dụng mặt nước đối với trường hợp tàu, thuyền vào neo đậu để tránh bão tại các vị trí được cấp có thẩm quyền cho phép.

                                                                                                                                                                                       (nguồn thuathienhue.gov.vn)

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 57.185
Truy câp hiện tại 21