Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
𝐇𝐎̣̂𝐈 𝐍𝐆𝐇𝐈̣ 𝐆𝐎́𝐏 𝐘́ 𝐕𝐀̀𝐎 𝐃𝐔̛̣ 𝐓𝐇𝐀̉𝐎 𝐍𝐆𝐇𝐈̣ 𝐐𝐔𝐘𝐄̂́𝐓 𝐕𝐄̂̀ Đ𝐀̂̉𝐘 𝐌𝐀̣𝐍𝐇 𝐂𝐀̉𝐈 𝐂𝐀́𝐂𝐇 𝐇𝐀̀𝐍𝐇 𝐂𝐇𝐈́𝐍𝐇.
Ngày cập nhật 14/01/2023
Thực hiện Chương trình làm việc năm 2023 của Đảng ủy phường Đông Ba. Ngày 13/01/2023, Đảng ủy phường tổ chức Hội nghị cán bộ công chức để lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn phường năm 2023 và giai đoạn 2023 - 2025. Dự Hội nghị có đồng chí Đặng Hữu Hải – UVTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy; các đồng chí cán bộ, công chức của phường Đông Ba. Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Đặng Hữu Hải - Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh, trong năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, công tác cải cách hành chính trên địa bàn phường đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, tham mưu, đề xuất về cải cách hành chính còn hạn chế; một số ít cán bộ, công chức chưa thật sự nhận thức đúng, đầy đủ về tầm quan trọng, ý nghĩa, tác động của công tác CCHC đối với phát triển kinh tế, xã hội, chưa quan tâm đúng mức đối với công tác này. Chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức trong thực hiện CCHC chưa được quan tâm; việc bố trí sử dụng cán bộ còn nhiều bất cập, chưa hợp lý, chưa phát huy tốt năng lực sở trường của cá nhân; các tiêu chí đánh giá cán bộ công chức còn nặng về hình thức, thiếu cụ thể. Nhằm nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính trên địa bàn phường năm 2023 và những năm tiếp theo. Đồng chí Bí thư đề nghị cán bộ, công chức nghiêm túc nghiên cứu tham gia góp ý vào dự thảo với 6 nội dung, đó là: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công và xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số; để Nghị quyết đi vào cuộc sống, góp phần xây dựng chính quyền gần gũi, tôn trọng nhân dân và kết quả thành công của Nghị quyết là sự hài lòng của người dân.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 57.185
Truy câp hiện tại 221